PERHEIDEN KANSSA TYÖSKENTELY

Perheiden kanssa työskentely

Olen työskennellyt pitkään perheiden, lasten, nuorten, sekä erityisesti vanhempien kanssa. Olenkin erikoistunut lasten ja nuorten psykologiaan, sekä perhesuhteisiin. Perheiden kanssa työskentelyssä minua erityisesti kiinnostaa perheenjäsenten välinen vuorovaikutus, sillä tavassa olla vuorovaikutuksessa toisen kanssa välittyy usein se tärkein. Olen myös Theraplay-terapeutti (Theraplay-practioner) ja teen vuorovaikutushoitoja vanhemman ja lapsen välillä, oli kyseessä sitten ydin-, uus-, sijais-, tai adoptioperhe.

Työskentelyni on jo pidemmän aikaa painottunut vanhempien kanssa työskentelyyn. Koska vanhemmuus ja vanhemman hyvinvointi kulkevat usein käsi kädessä, halusin oppia ymmärtämään vielä tarkemmin aikuisten mielenterveyden hoitoa. Tämän vuoksi olen tällä hetkellä aikuisten intergratiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa ja valmistun joulukuussa 2023.

Perheiden, vanhempien ja nuorten/lasten kanssa työskentelen erilaisten psyykkisten oireiden, arjen haasteiden tai vuorovaikutushaasteiden parissa. Minulla on erityisesti kokemusta lasten sosioemotionaalisen kehityksen tukemisesta, sekä vanhempien kanssa tehtävästä työskentelystä, jossa vanhempien kanssa yhdessä mietitään heidän perhetilanteeseensa sopivia ratkaisuja. Työskentelen myös lastaan odottavien vanhempien kanssa.

Teen myös erilaisia vuorovaikutus-työskentelyjä (esim. Theraplay, Hoivaa ja leiki). Theraplay- työskentely on vuorovaikutuksellinen lyhytterapia, jossa pyritään vahvistamaan lapsen ja vanhemman/hoitajan välistä vuorovaikutusta ja tätä kautta vahvistamaan lapsen ja vanhemman välistä kiintymyssuhdetta. Theraplay-työskentely soveltuu erilaisten varhaisvaiheiden kehityksellisten ongelmien, vuorovaikutushäiriöiden ja esimerkiksi adoptio- ja sijaislasten traumaperäisten sopeutumishäiriöiden ja kiintymyssuhdeongelmien hoitoon. Theraplay- työskentelyä voidaan myös käyttää avuksi silloin, kun vanhemmalla on vaikeutta asettua myönteiseen vuorovaikutukseen oman lapsen kanssa.

YHTEYSTIEDOT >>