YKSILÖTERAPIA

YKSILÖPSYKOTERAPIA

Olen integratiivinen psykoterapeutti ja teen Kelan kuntoutuspsykoterapiaa aikuisille. Vastaanotollani on muutama aikuisten KELAn kuntoutuspsykoterapiapaikka vapaana, sekä tilaa myös lyhytterapia-jaksolle (5-25krt).

Integratiivisessa psykoterapiasuuntauksessa voidaan yhdistellä muista psykoterapiasuuntauksista (esim. kognitiivinen ja psykodynaaminen) vaikutteita, mutta tärkeintä on toimiva yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä. Turvalliseen, asiakkaan tarpeita kunnioittavaan kohtaamiseen tässä terapiamuodossa kiinnitetään eritysesti huomiota. Olen empaattinen kohtaamaan ja kuuntelemaan, mutta olen myös aktiivinen kysymään. Itselleni on merkityksellistä, miten sekä asiakas että psykoterapeutti ovat läsnä terapiakäynnillä.

Hyvinvoinnin haasteet voivat olla monisyiset ja monenlaiset. Työskentelenkaikenlaisten ja eri vaikeustasoisten psyykkisten häiriöiden parissa. Tärkeintä on löytää yhteinen ymmärrys sille, miten työskennellään ja oma motivaatio asioiden työstämiseksi.

Mikäli huolta on omasta voinnista, sekä vuorovaikutuksesta lapsesi kanssa, pystymme yhdistämään hoitoprosessiin sekä vanhemman oman yksilöidyn hoidon, mutta myös vuorovaikutushoidon oman lapsesi kanssa.

Psykoterapia Turun Itäisessä keskustassa - Psykoterapiapiste Kerttuli.

YHTEYSTIEDOT >>